Bắt đầu trong nhóm lớp của bạn

Tạo nhóm lớp

Bạn có thể đã thiết lập các lớp học cho bạn bởi người quản trị CNTT của bạn. Nếu không, hãy tạo một tài khoản.

Xem thêm: Cách tham gia lớp học trên microsoft team

  1. Đọc thêm: 10 MẸO HAY sử dụng chuột máy tính để hổ trợ cho công việc

    Chọn Teams từ thanh ứng dụng.

  2. Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm > Tạo nhóm.

  3. Tham khảo thêm: 3 cách nhắn tin trên instagram bằng máy tính, điện thoại đơn giản nhất

    Chọn kiểu nhóm là Lớp học.

  4. Nhập tên và mô tả tùy chọn cho lớp của bạn. Chọn Tiếp theo.

    Tham khảo thêm: Hướng dẫn thiết kế web và UX với Adobe XD từ A đến Z

Rate this post
Xem thêm:  Cách tạo Template Instagram Story tiếng Việt đẹp được ưa thích