Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald đầy đủ nhất

Pokemon Emarald là tựa game có lẽ không quá xa lạ đối với tín đồ của các game về Pokemon. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu các mã cheat để tăng tốc độ chơi, chinh phục những nhiệm vụ và sở hữu được những con Pokemon mạnh mẽ nhất nhé!

Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald

Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald

Xem thêm: Cheat code pokemon emerald

I. Hướng dẫn cách nhập mã cheat Pokemon Emarald

Bước 1: Bạn chọn Cheat > Cheat list

Chọn Cheat list

Chọn Cheat list

Bước 2: Chọn Gameshark

Chọn Gameshark

Chọn Gameshark

Bước 3: Nhập tên mã cheat (ô Description) và code cheat bằng các mã bên dưới > Ok

Nhập mã cheat

Tham khảo thêm: Code MU Vinh Dự mới nhất 2022: Cách nhập code

Nhập mã cheat

II. Các nhập mã cheat Pokemon Emerald

1. Mã cheat Pokemon Emerald để mua RS Key Items/ Key Item/ Item

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 00D – Potion
 • 00E – Antidote
 • 00F – Burn Heal
 • 010 – Ice Heal
 • 011 – Awakening
 • 012 – Paralyz heal
 • 013 – Full Restore
 • 014 – Max Potion
 • 015 – Hyper Potion
 • 016 – Super Potion
 • 017 – Full Heal
 • 018 – Revive
 • 019 – Max Revive
 • 01A – Fresh Water
 • 01B – Soda Pop
 • 01C – Lemonade
 • 01D – MooMoo Milk
 • 01E – Energy Powder
 • 01F – Energy Root
 • 020 – Heal Powder
 • 021 – Revival Herb
 • 022 – Ether
 • 023 – Max Ether

Một cảnh trong game Pokemon Emerald

Một cảnh trong game Pokemon Emerald

 • 024 – Elixir
 • 025 – Max Elixir
 • 026 – Lava Cookie
 • 027 – Blue Flute
 • 028 – Yellow Flute
 • 029 – Red Flute
 • 02A – Black Flute
 • 02B – White Flute
 • 02C – Berry Juice
 • 02D – Sacred Ash
 • 02E – Shoal Salt
 • 02F – Shoal Shell
 • 030 – Red Shard
 • 031 – Blue Shard
 • 032 – Yellow Shard
 • 033 – Green Shard
 • 03F – HR Up
 • 040 – Protein
 • 041 – Iron
 • 042 – Carbos
 • 043 – Calcium
 • 044 – Rare Candy
 • 045 – PP Up
 • 046 – Zinc
 • 047 – PP Max
 • 049 – Guard Spec
 • 04A – Dire Hit
 • 04B – X Attack
 • 04C – X Defend
 • 04D – X Speed
 • 04E – X Accuracy
 • 04F – X Special
 • 050 – Poke Doll
 • 051 – Fluffy Tail
 • 053 – Fire Stone
 • 054 – Max Repel
 • 055 – Escape Rope
 • 056 – Repel
 • 05D – Sun Stone
 • 05E – Moon Stone
 • 05F – Fire Stone
 • 060 – Thunder Stone
 • 061 – Water Stone
 • 062 – Leaf Stone
 • 067 – Tiny Mushroom
 • 068 – Big Mushroom

1 cảnh khác trong Pokemon Emerald

1 cảnh khác trong Pokemon Emerald

 • 06A – Pearl
 • 06B – Big Pearl
 • 06C – Stardust
 • 06D – Star Piece
 • 06E – Nugget
 • 06F – Heart Scale
 • 103 – Mach Bike
 • 104 – Coin Case
 • 105 – ItemFinder
 • 106 – Old Rod
 • 107 – Good Rod
 • 108 – Super Rod
 • 109 – SS Ticket
 • 10A – Contest Pass
 • 10B – ?
 • 10C – Wailmer Pail
 • 10D – Devon Goods
 • 10E – Soot Sack
 • 10F – Basement Key
 • 110 – Acro Bike
 • 111 – Pokeblock Case
 • 112 – Letter
 • 113 – Eon Ticket
 • 114 – Red Orb
 • 115 – Blue Orb
 • 116 – Scanner
 • 117 – Go-Goggles
 • 118 – Meteorite
 • 119 – Rm 1 Key
 • 11A – Rm 2 Key
 • 11B – Rm 4 Key
 • 11C – Rm 6 Key
 • 11D – Storage Key
 • 11E – Root Fossil
 • 11F – Claw Fossil
 • 120 – Devon Scope

2. Mã cheat Pokemon Emerald mua TMs & HMs

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 121 – TM01
 • 122 – TM02
 • 123 – TM03
 • 124 – TM04
 • 125 – TM05
 • 126 – TM06
 • 127 – TM07
 • 128 – TM08
 • 129 – TM09
 • 12A – TM10
 • 12B – TM11
 • 12C – TM12
 • 12D – TM13
 • 12E – TM14
 • 12F – TM15
 • 130 – TM16
 • 131 – TM17
 • 132 – TM18
 • 133 – TM19
 • 134 – TM20
 • 135 – TM21
 • 136 – TM22
 • 137 – TM23
 • 138 – TM24
 • 139 – TM25

Các Pokemon trong game

Các Pokemon trong game

 • 13A – TM26
 • 13B – TM27
 • 13C – TM28
 • 13D – TM29
 • 13E – TM30
 • 13F – TM31
 • 140 – TM32
 • 141 – TM33
 • 142 – TM34
 • 143 – TM35
 • 144 – TM36
 • 145 – TM37
 • 146 – TM38
 • 147 – TM39
 • 148 – TM40
 • 149 – TM41
 • 14A – TM42
 • 14B – TM43
 • 14C – TM44
 • 14D – TM45
 • 14E – TM46
 • 14F – TM47
 • 150 – TM48
 • 151 – TM49
 • 152 – TM50
 • 153 – HM01
 • 154 – HM02
 • 155 – HM03
 • 156 – HM04
 • 157 – HM05
 • 158 – HM06
 • 159 – HM07
 • 15A – HM08

3. Mã cheat Pokemon Emerald mua Berries

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 085 – Cheri Berry
 • 086 – Chesto Berry
 • 087 – Pecha Berry
 • 088 – Rawst Berry
 • 089 – Aspear Berry
 • 08A – Leppa Berry
 • 08B – Oran Berry
 • 08C – Persim Berry
 • 08D – Lum Berry
 • 08E – Sitrus Berry
 • 08F – Figy Berry
 • 090 – Wiki Berry
 • 091 – Mago Berry
 • 092 – Aguav Berry
 • 093 – Iapapa Berry
 • 094 – Razz Berry
 • 095 – Bluk Berry
 • 096 – Nanab Berry
 • 097 – Wepear Berry
 • 098 – Pi*** Berry
 • 099 – Pomeg Berry
 • 09A – Kelpsy Berry

Tham khảo thêm: Code free fire

Các chế độ chơi Emerald

Các chế độ chơi Emerald

 • 09B – Qualot Berry
 • 09C – Hondew Berry
 • 09D – Grepa Berry
 • 09E – Tamato Berry
 • 09F – Cornn Berry
 • 0A0 – Magost Berry
 • 0A1 – Rabuta Berry
 • 0A2 – Nomel Berry
 • 0A3 – Spelon Berry
 • 0A4 – Pamtre Berry
 • 0A5 – Watmel Berry
 • 0A6 – Durin Berry
 • 0A7 – Belue Berry
 • 0A8 – Liechi Berry
 • 0A9 – Ganlon Berry
 • 0AA – Salac Berry
 • 0AB – Petaya Berry
 • 0AC – Apicot Berry
 • 0AD – Lansat Berry
 • 0AE – Starf Berry
 • 0AF – Enigma Berry

4. Mã cheat Pokemon Emerald để mua Hold Item

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 0B3 – Brightpowder
 • 0B4 – White Herb
 • 0B5 – Macho Brace
 • 0B6 – Exp Share
 • 0B7 – Quick Claw
 • 0B8 – Soothe Bell
 • 0B9 – Mental Herb
 • 0BA – Choice Band
 • 0BB – Kings Rock
 • 0BC – Silverpowder
 • 0BD – Amulet Coin
 • 0BE – Cleanse Tag
 • 0BF – Soul Dew
 • 0C0 – Deep Sea Tooth
 • 0C1 – Deep Sea Scale
 • 0C2 – Smoke Ball
 • 0C3 – Everstone
 • 0C4 – Focus Band
 • 0C5 – Lucky Egg
 • 0C6 – Scope Lens
 • 0C7 – Metal Coat
 • 0C8 – Leftovers
 • 0C9 – Dragon Scale
 • 0CA – Light Ball
 • 0CB – Soft Sand
 • 0CC – Hard Stone
 • 0CD – Miracle Seed
 • 0CE – Black Glasses
 • 0CF – Black Belt

Một vài item của Emerald

Một vài item của Emerald

 • 0D0 – Magnet
 • 0D1 – Mystic Water
 • 0D2 – Sharp Beak
 • 0D3 – Poison Barb
 • 0D4 – Nevermeltice
 • 0D5 – Spell Tag
 • 0D6 – Twistedspoon
 • 0D7 – Charcoal
 • 0D8 – Dragon Fang
 • 0D9 – Silk Scarf
 • 0DA – Up-Grade
 • 0DB – Shell Bell
 • 0DC – Sea Incense
 • 0DD – Lax Incense
 • 0DE – Lucky Punch
 • 0DF – Metal Powder
 • 0E0 – Thick Club
 • 0E1 – Stick
 • 0FE – Red Scarf
 • 0FF – Blue Scarf
 • 100 – Pink Scarf
 • 101 – Green Scarf
 • 102 – Yellow Scarf

5. Mã cheat Pokemon Emerald để mua Pokeball

Các bạn nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong đó xxx là các mã số bên dưới:

 • 001 – Master Ball
 • 002 – Ultra Ball
 • 003 – Great Ball
 • 004 – Poke Ball
 • 005 – Safari Ball
 • 006 – Net Ball
 • 007 – Dive Ball
 • 008 – Nest Ball
 • 009 – Repeat Ball
 • 00A – Timer Ball
 • 00B – Luxury Ball
 • 00C – Premier Ball

6. Một số mã cheat Pokemon Emerald khác

Cheat Daycare miễn phí:

 • 1DA9FE17 7458

Cheat trứng Pokemon nở nhanh:

 • 7FB3E3CF 5926
 • F6708213 C64C
 • 1FAA2974 F601
 • 2752D611 F8C2
 • A0EEABBF 887E
 • DF53B34D 6C1B
 • 02C8F7EB B07E
 • 58171E87 4C1E
 • 29E5A9DF 366F

Trên đây là bài viết tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald đầy đủ nhất. Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé!

Một số mẫu điện thoại cho bạn thỏa sức chiến game đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Tham khảo thêm: Code Top War Battle Game mới nhất 2022: Cách nhận, nhập code