Danh mục: Đồng đội

By GAMER ANH

Down game Pikachu

Pikachu là game sắp xếp cặp hình trùng cổ điển nổi tiếng trên máy tính. Mặc dù có nhiều loại…