CÁC PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG GOOGLE SHEETS

Google Sheets hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhờ tính năng vượt trội cũng như dễ sử dụng. Vì vậy để khai thác hiệu quả các tính năng của Google Sheets, Gitiho sẽ đưa ra danh sách các phím tắt thần thánh hỗ trợ cho công việc bạn nhanh gọn hơn.

Các phím tắt điều hướng

1. Di chuyển lên , xuống , trái, phải

2. Di chuyển đến đầu hàng bên trái/ phải/ đầu/ cuối: Ctrl + ←, →, ↑, ↓

Xem thêm: Phím tắt trong google sheet

3. Di chuyển đến đầu hàng: Home

4. Di chuyển đến cuối hàng: End

5. Di chuyển đến đầu sheet: Ctrl + Home

6. Di chuyển đến cuối sheet: Ctrl + End

7. Di chuyển sang ô bên phải: Tab

8. Di chuyển sang ô bên trái: Shift + Tab

9. Sang sheet tiếp theo: Ctrl + Shift + PageDown

10. Lùi lại 1 Sheet: Ctrl + Shift + PageUp

11. Hiển thị danh sách các sheet: Alt + Shift + K

Các phím tắt chèn và chỉnh sửa dữ liệu

Chèn

1. Chèn sheet mới: Shift + F11

2. Chèn link: Ctrl + K

3. Chèn thời gian (giờ – phút – giây) hiện hành: Ctrl + Shift + ;

4. Chèn thời gian (ngày – tháng – năm) hiện hành: Ctrl + ;

5. Chèn hàng phía trên:

 • Google Chrome: Alt + I + R
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + I + R

6. Chèn hàng phía dưới:

 • Google Chrome: Alt + I + W
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + I + W

7. Chèn cột ở bên trái:

 • Google Chrome: Alt + I + C
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + I + C

8. Chèn cột ở bên phải:

 • Google Chrome: Alt + I + G
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + I + G

Chỉnh sửa dữ liệu

1. Sao chép nội dung ô: Ctrl + C

2. Cắt nội dung ô: Ctrl + X

3. Dán nội dung vào ô: Ctrl + V

 • Chỉ dán giá trị: Ctrl + Shift + V
 • Chỉ dán định dạng: Ctrl + Alt + V

4. Undo (Hủy thao tác vừa thực hiện): Ctrl + Z

5. Redo (Quay lại thao tác vừa hủy): Ctrl + Y

6. Lặp lại lựa chọn định dạng cuối cùng: F4

7. Chèn/ Chỉnh sửa chú thích (comment): Shift + F2

8. Tìm kiếm trong Sheet: Ctrl + F

9. Tìm kiếm và thay thế: Ctrl + H

10. Sao lưu: Ctrl + S

11. Mở File: Ctrl + O

Tham khảo thêm: Cách mở bình luận story trên Facebook cực kỳ đơn giản

12. In: Ctrl + P

13. Hiển thị bảng các phím tắt: Ctrl + /

14. Ẩn/hiện thanh công cụ: Ctrl + Shift + F

15. Liên kết Link: Alt + Enter

16. Trình đọc screen: Ctrl + Alt + Z

Xóa dữ liệu

1. Xóa nội dung ô: Delete

2. Xóa hàng:

 • Google Chrome: Alt + E + D
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + E + D

3. Xóa cột:

 • Google Chrome: Alt + E + E
 • Trình duyệt khác: Alt + Shift + E + E

Lựa chọn ( Selection)

1. Chọn cột: Ctrl + Dấu cách

2. Chọn hàng: Ctrl + Dấu cách

3. Chọn tất cả: Ctrl + A

Các phím tắt cho việc nhập liệu

1. Nhập hoặc di chuyển xuống ô dưới: Enter

2. Nhập hoặc di chuyển lên ô trên: Shift + Enter

3. Xuống dòng trong ô: Alt + Enter

4. Nhập/ chỉnh sửa ô: F2

5. Điền các ô được chọn: Ctrl + Enter

6. Sao chép nội dung ô xuống các ô bên dưới: Ctr + D

7. Sao chép nội dung ô sang các ô bên phải: Ctrl + R

8. Di chuyển con trỏ sang trái/ phải: ←, →

9. Chọn nội dung bên trái con trỏ: Shift + ←

10. Chọn nội dung bên phải con trỏ: Shift + →

11. Di chuyển đến đầu nội dung trong ô: Ctrl + Home

12. Di chuyển đến cuối nội dung trong ô: Ctrl + End

Các phím tắt định dạng dữ liệu

1. In đậm nội dung trong ô: Ctrl + B

2. Gạch dưới nội dung: Ctrl + U

3. In nghiêng nội dung: Ctrl + I

4. Canh lề giữa ô: Ctrl + Shift + E

5. Canh lề bên trái ô: Ctrl + Shift + L

6. Canh lề bên phải ô: Ctrl + Shift + R

7. Kẻ đường viền trên của ô: Alt + Shift + 1

Tham khảo thêm: Cách tạo nhãn dán riêng của bạn trên Facebook

8. Kẻ đường viền bên phải của ô: Alt + Shift + 2

9. Kẻ đường viền dưới của ô: Alt + Shift + 3

10. Kẻ đường viền bên trái của ô: Alt + Shift + 4

11. Gạch ngang nội dung: Alt + Shift + 5

12. Bỏ đường viền của ô: Alt + Shift + 6

13. Kẻ đường viền cho ô: Alt + Shift + 7

14. Áp dụng định dạng số thập phân: Ctrl + Shift + 1

15. Áp dụng định dạng thời gian (giờ – giây – phút): Ctrl + Shift + 2

16. Áp dụng định dạng thời gian (ngày – tháng – năm): Ctrl + Shift + 3

17. Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân: Ctrl + Shift + 4

18. Áp dụng định dạng phần trăm (%): Ctrl + Shift + 5

19. Áp dụng định dạng số khoa học: Ctrl + Shift + 6

20. Xóa định dạng ô: Ctrl +

Các phím tắt với công thức

1. Hiển thị công thức: Ctrl + ~

2. Tạo công thức mảng: Ctrl + Shift + Enter

3. Thu gọn công thức: Ctrl + E

4. Chức năng trợ giúp: Shift + F1

Các phím tắt trên thanh menu

1. Mở thẻ File: Alt + F

2. Mở thẻ Edit: Alt + E

3. Mở thẻ View: Alt + V

4. Mở thẻ Insert: Alt + I

5. Mở thẻ Format: Alt + O

6. Mở thẻ Data: Alt + D

7. Mở thẻ Tools: Alt + T

8. Mở thẻ Add-ons: Alt + N

9. Mở thẻ Help: Alt + H

10. Menu của sheet (xóa, sao chép,…): Alt + Shift + S

11. Context menu: Ctrl + Shift +

Danh sách trên có thể nói là tương đối đầy đủ các phím tắt thông dụng thường dùng cho kế toán. Bạn chỉ cần dùng nhuần nhuyễn 1/3 danh sách trên đây thôi cho thấy bạn là người có kĩ năng tin học rất tốt rồi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm khóa học Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao tại Gitiho.com để sử dụng Google Sheets hiệu quả hơn.

Đọc thêm: Địa chỉ và đường đi đến Cầu gỗ Săn mây tuyệt đẹp ở Đà Lạt