TỔNG HỢP SỰ KIỆN

Các Chỉ Huy thân mến,

Tiểu Quỷ xin tổng hợp các sự kiện và thời gian cho các Chỉ Huy tiện theo dõi và tham gia.

Game SG140