SỰ KIỆN LỄ HỘI TOÀN SEVER QUAY TRỞ LẠI

 

 Từ 00:00 ngày 21/3 đến hết 23:59 ngày 24/3. Sự kiện Lễ Hội Toàn server sẽ quay trở lại.

Quà đăng nhập

♦Đăng nhập mỗi ngày
- KC x60
- Kẹo ngọt x

- Gói hồn triệu hồi x2   ; Xu nguyên khí x80000
- Bánh bao thể lực  x1 ; Đá thức tỉnh x5                                                                                                                                                                         

Tặng hoa một lần♦ 
- KC x60
- Kẹo ngọt x2
 
- Túi tự chọn tướng hiếm x2; Đá thức tỉnh x5
- Đại tiệc thể lực  x1 ; Xu nguyên khí x100000                        

Nạp mốc bất kì♦               
- KC x120
- Hồn Vạn Năng x2
 
- Kẹo ngọt x1 ; Đá thức tỉnh x10
- Hoa Lưu Ly x1 ; Đại tiệc thể lực x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sự kiện nạp

Mốc: 500 KC
- Thần Cơ Bàn x5
- Kẹo ngọt x1
- Rương Mảnh Thần Binh x10
- Đá Thức Tỉnh x10

Mốc: 1000 KC
- Thần Cơ Bàn x8
- Kẹo ngọt x1
- Rương Mảnh Thần Binh x20
- Đá Thức Tỉnh x20

Mốc: 2500 KC
- Thần Cơ Bàn x10
- Hoa Lưu Ly x1
- Rương Chiến Giáp x1
- Đá Thức Tỉnh x30

Mốc: 5000 KC
- Thần Cơ Bàn x12
- Hoa Lưu Ly x2
- Rương Chiến Giáp x1
- Đá Thức Tỉnh x50

Mốc: 10000 KC
- Hồn Vạn Năng x20
- Lam Yêu Cơ III x1
- Thần Binh Vạn Năng x1
- Đá Thức Tỉnh x100

Đặc biệt mỗi ngày người chơi sẽ được mua 2 lần gói quà ưu đãi trị giá hàng nghìn KC với giá chỉ 25KC.

Mua Giờ Vàng

Vật phẩm giờ vàng đặc biệt được làm mới mỗi ngày vào lúc 0h  hàng ngày gồm rất nhiều phần quà hấp dẫn như

-Quà Thức Tỉnh Thần Binh

- Quà Nâng Trang Bị

-Quà Ngọc Trang Bị

-Quà Thức Tỉnh Trang Bị

-Quà Nâng Bậc Trang Bị

====================================================================================​☀️☀️☀️

Game SG140