Cách xem lại bài viết được gắn thẻ trên Facebook cực nhanh, đơn giản

Bạn muốn xem lại những bài viết mà bạn được gắn thẻ trên Facebook nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem lại bài viết được gắn thẻ trên Facebook cực nhanh, đơn giản.

1. Cách xem bài viết được gắn thẻ trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)
  • Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.
  • Chọn Xem lại bài viết và thẻ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Xem thêm: Bạn sau khi xét duyệt ảnh.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Bước 3: Chọn Xem lại bài viết và thẻ.

Chọn Xem lại bài viết và thẻ

Chọn Xem lại bài viết và thẻ

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Xem thêm:  Tổng hợp 20 Font chữ đẹp cho Photoshop phổ biến nhất

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ứng ở dưới bài viết gắn thẻ bạn.

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở dưới bài viết gắn thẻ bạn

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ứng

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Tham khảo thêm: Cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính PC chi tiết

Chọn Gỡ thẻ.

Chọn Gỡ thẻ

Chọn Gỡ thẻ

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách tại mục Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn, chọn Ảnh để bạn xem lại.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách tại mục Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn, chọn Ảnh để bạn xem lại

Bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Ảnh để bạn xem lại

Sau đó, danh sách các hình ảnh mà người khác đăng có mặt bạn sẽ xuất hiện, bạn có thể tự gắn thẻ bạn trên ảnh bằng cách chọn Gắn thẻ chính bạn.

Bạn cũng có thể xem lại những người mà yêu cầu bạn gắn thẻ họ ở những ảnh mà bạn đã đăng tại mục Xem lại thẻ trên bài viết của bạn, chọn Thêm thẻ để chấp nhận yêu cầu và gắn thẻ họ vào ảnh mà bạn đã đăng. Hoặc chọn Bỏ qua để từ chối yêu cầu được gắn thẻ của họ.

TẬU NGAY ĐIỆN THOẠI MỚI CHẤT LƯỢNG CAO, GIÚP LƯỚT FACEBOOK CỰC MƯỢT

Xem thêm:  Hình nền Powerpoint đơn giản mà đẹp - Hình nền PP, PPT đẹp

2. Cách xem bài viết được gắn thẻ trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.
  • Chọn Nhật ký hoạt động.
  • Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động

Bước 4: Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Đọc thêm: Đâu là nhân vật sử dụng Thiên Không Kiếm phù hợp trong Genshin Impact

Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Bạn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái mục Bạn bè và mục Người khác.

Bạn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái mục Bạn bè và mục Người khác

Bạn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn.

Xem thêm:  TOP 7 phần mềm kiểm tra, đánh giá hiệu năng máy tính tốt nhất hiện nay

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Tham khảo thêm: Cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính PC chi tiết

Chọn Gỡ thẻ.

Chọn Gỡ thẻ

Chọn Gỡ thẻ

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn ở góc bên trái.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn ở góc bên trái

Bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn

Sau đó, danh sách các hình ảnh mà người khác đăng có mặt bạn sẽ xuất hiện, bạn có thể tự gắn thẻ bạn trên ảnh bằng cách chọn Gắn thẻ chính bạn.

Bạn cũng có thể xem lại những người mà yêu cầu bạn gắn thẻ họ ở những ảnh mà bạn đã đăng bằng cách chọn Xem lại thẻ trên bài viết của bạn > chọn Thêm thẻ để chấp nhận yêu cầu và gắn thẻ họ vào ảnh mà bạn đã đăng. Hoặc chọn Bỏ qua để từ chối yêu cầu được gắn thẻ của họ.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xem lại bài viết được gắn thẻ trên Facebook cực nhanh, đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên duới nhé!

Tham khảo thêm: Cách truyền file bằng TeamViewer trên máy tính và điện thoại đơn giản

Rate this post